Goede Vrijdag betekent de herinnering aan de kruisdood van de Christus (Messias) ter verzoening van de zonden van de mensen, die daardoor toch toegang krijgen tot het nieuwe Jeruzalem en het eeuwige leven op de door vuur gereinigde aarde.

Pasen betekent de viering van het feit, dat Christus niet in het graf is gebleven, maar de dood heeft overwonnen en weer tot leven is gekomen.

Deze beide feiten vormen de hoop voor de mensen, die Jezus van Nazareth erkennen als de Messias.

Wij gaan op dit moment niet de discussie aan, of Jezus op woensdag of op vrijdag is gestorven. Vast staat, dat Hij op de eerste dag der week, die later de zondag werd genoemd, is opgestaan, nadat hij op de sabbat had gerust in het graf.

Zie Johannes 1:1-18; Johannes 3:16-18; 1 Johannes 2:1,2

Op het door de Vader te bepalen tijdstip zal Jezus in heerlijkheid naar de aarde komen en Zijn ware volgelingen ophalen. (Johannes 14:1-3)

Zie ook Goede Vrijdag en Pasen