Met Pinksteren herdenken de volgelingen van Christus de uitstorting van de heilige Geest. Daardoor spraken zij, die toch eenvoudige mensen waren, in alle benodigde talen de aanwezigen toe over het evangelie.

Maar: Niet alle geestelijke uitingen komen van de heilige Geest. Helaas zijn er ook satanische geesten werkzaam, zelfs binnen de diverse, zich christelijk noemende, kerken en kerkjes.

Een goed testpunt is dit: de heilige Geest zal nooit of te nimmer iets leren, dat tegenstrijdig is met de Bijbel.
Want de Bijbel is immers geschreven door mensen, die door de heilige Geest werden geleid.
Wij moeten dus altijd leerstellingen behandelen zoals de Joden te Beréa in handelingen 17:11,12: “en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren”.

Moge de heilige Geest nog velen brengen aan de voeten van het kruis, opdat zij Christus als de Heer van hun leven zullen aanvaarden en Hem zullen volgen, ook tegen verdrukking en invloed van dierbaren of mensen, die gezag hebben.