In deze rubriek willen wij de Christelijke feesten gaan bespreken in het licht van hun Bijbelse voorgangers.