Verdeeld over drie artikelen een overzicht van wat de boeken van Mozes leren over gezondheid.
Let wel, dat de normale menselijke wetenschap toenmaals geen flauw idee had van zaken als
Hygiëne, Voeding en  Ziektebestrijding.
Dat de gezondheidsregels ogenschijnlijk godsdienstige voorschriften zijn, heeft alles met deze onwetendheid te maken.
Mozes geeft blijk van een perfecte kennis van deze onderwerpen en zelfs nu kunnen we er nog steeds van leren.

Het boek “Moderne wetenschap in de Bijbel” van de bioloog Ben Hobrink geeft bijvoorbeeld goede redenen voor de uitroeiing van de bewoners van Kanaän tijdens de verovering van het land door de Israëlieten. De inwoners van Kanaän hadden namelijk totaal geen seksuele moraal, waardoor soa’s veel voorkwamen. Ook het dragen van vrouwenkleding door mannen en omgekeerd in relatie tot seksuele uitspattingen kwam bij hen voor. Vandaar het verbod bij de Israëlieten.

De volken, die wat verder weg woonden, hadden een betere moraal en daarom mochten daarvan de ongehuwde meisjes in leven blijven. Bij de nog verder af wonende volken mochten ook de getrouwde vrouwen blijven leven, omdat die nauwelijks soa’s hadden.

Wie door deze pagina’s belangstelling heeft gekregen voor deze onderwerpen, verwijzen wij graag naar het boek van Drs. Ben Hobrink:
“Moderne wetenschap in de Bijbel”.
“De Bijbel is de wetenschap 3.500 jaar vooruit”.
Zie onder “Boeken en dergelijke”

Hygiëne

Quarantaine

Voeding