Heeft de mens een onsterfelijke ziel of rust de gehele mens in het graf en is er daarom sprake van zielenslaap?
Met behulp van een concordantie Hebreeuws/Grieks naar het Engels hebben wij een groot aantal teksten gevonden, waarin woorden met de betekenis “Adem”, “Geest” en “Ziel” voorkomen.

Bestudering van deze teksten in het verband van hun context is een goede basis voor een eindconclusie.