Bij het lezen van de Bijbel en het Nieuwe Testament in het bijzonder dient men zich te realiseren, dat het Joodse volk in 1446 voor Christus is begonnen met het vieren van de sabbat op de zevende dag der week van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang. Bovendien is het Nieuwe Testament geschreven tegen een hoofdzakelijk Joodse achtergrond. Deze studie geeft een overzicht van de houding van Jezus Christus, de apostelen  en de eerste christenen tegenover de zondag (de eerste dag der week).

1-evangelien-en-de-zondag

2. Handelingen, brieven en het boek Openbaringen.
De eerste drie, los van elkaar staande teksten, tonen volgens sommigen de viering van de zondag in de  tijd van het Nieuwe Testament tijd aan. Van de andere drie wordt beweerd, dat ze aantonen, dat het niet belangrijk is, welke weekdag wordt besteed aan godsdienstige zaken.

De eerste drie teksten:
Handelingen 20 SV, de verzen 7 en 8

1 Corinthe 16 SV, de verzen 1-3

De dag des HEREN SV Bijbelteksten met deze term.

Openbaring 1 SV Betekent “De dag des Heren” hier “zondag?”

De andere drie teksten:
Romeinen 14 SV

Colossenzen 2 SV

Galaten 4 SV inclusief de slotconclusie.