Satan zal de mensen verleiden door twee grote dwalingen: de onsterfelijkheid van de ziel en de zondagsheiliging. Terwijl de eerste dwaling de grondslag is van het spiritisme, brengt de tweede een vriendschapsband tot stand met Rome. De protestanten van de Verenigde Staten zullen de eersten zijn om het spiritisme over de kloof de hand te reiken. Ze zullen zich over de afgrond buigen om de handen ineen te slaan met de macht van Rome. Onder invloed van dit drievoudig verbond zal Amerika in het voetspoor van Rome lopen en de gewetensvrijheid aan banden leggen.

Bovenstaande tekst is een citaat uit hoofdstuk 36 van De Grote Strijd. De schrijfster Ellen G. White was een van dienstmaagden des Heren, die net als de schrijvers van de Bijbel door de heilige Geest werd geleid.
Klik op de link voor het gehele hoofdstuk:  36-De naderende strijd

Satans grondslag voor de eindtijd Dit artikel bevat aanvullende informatie.

In Amerika wil men de scheiding tussen kerk en staat opheffen. Om te weten hoe de gevallen kerken daarvan gebruik zullen maken om hun wil aan de wereld op te dringen, hoeven wij slechts te kijken naar de houding van de Roomse kerk in de middeleeuwen. Dat zal leiden tot intolerantie tegenover en vervolging van andersdenkenden.
De huidige paus roept op tot het vieren van de zondag, maar in tegenstelling tot wat hij beweert is de zondag helemaal niet de christelijke rustdag. Want ware christenen zijn trouw aan Christus en de Bijbel. Het vierde gebod van de decaloog leert de viering van de sabbat van vrijdagavond tot zaterdagavond. Zoals Kardinaal Gibbons erkent: Toch kunt u de Bijbel doorlezen van Genesis tot Openbaring en u zult geen woord vinden dat de heiliging van de zondag gebiedt. De Bijbel gebiedt de heiliging van de zaterdag.

Ga nu naar de pagina Maranatha en lees de artikelen over het boek Daniël.
In de hoofdstukken 2, 7 en 8 wordt een profetisch overzicht gegeven van de wereldgeschiedenis vanaf ongeveer 600 voor Christus tot voorbij onze tijd. In hoofdstuk 7 komt u een macht en een tijdsperiode tegen, die u ook in Openbaring 13 ontmoet.

Bestudeer eerst de artikelen over het boek Daniël, voor u begint aan die over Openbaring 12-14.
In deze artikelen vindt u belangrijke profetische aanwijzingen over de identificatie van de twee machten, die in de allerlaatste fase van onze wereldgeschiedenis een grote rol zullen spelen.
Die allerlaatste fase is aanstaande!!!!!

Klik na de bestudering van bovenstaande artikelen op onderstaande link en lees a.u.b. het artikel aandachtig.

DE ENCYCLIEK VAN DE PAUS EN HET MERKTEKEN VAN HET BEEST (Zie Openbaring 13)

Europese alliantie voor de zondag Lees dit artikel aandachtig en ontdek, waar dit naar leidt.

Lees aandachtig het artikel achter   http://worldunity.me/eu-wil-verplicht-inloggen-met-id-kaart-op-youtube-en-facebook/

Hierin worden zaken beschreven, die een normaal denkend mens echt niet wil. Maar wij denken, dat deze ontwikkelingen mede de weg vrij maken voor het toekennen van het merkteken van het beest. (Zie Openbaring 13:16,17)

00 – TWEEDE VERSIE Luther 500 Door op de link te klikken download u deze folder. U gelieve hem aandachtig te lezen.